...

Γενικοί Όροι Και Προϋποθέσεις

 1.

Όλες οι παραδόσεις και τις υπηρεσίες της εταιρείας Yukatel GmbH, αυτούς τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Αποκλίνουσα και/ή των συμπληρωματικών συμφωνιών απαιτεί τη Ρητή συναίνεση του Yukatel GmbH, καθώς και της γραφής * αυτό ισχύει επίσης για την άρση αυτής γραπτή μορφή απαίτηση.

2.

Το Yukatel GmbH θα συμμορφώνονται με το να γνωρίσεις τον καθορισμένο χρόνο παράδοσης. Αν αυτή είναι η υπέρβαση από περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, ο πελάτης έχει το δικαίωμα, με έγγραφη Δήλωση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Του αγοραστή σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή η αδυναμία να απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης του αιτήματος έτσι, αυτό είναι περιορισμένη στην περίπτωση της ελαφράς αμέλειας περιορίζεται σε ένα μέγιστο 5% της τιμής αγοράς και καλύπτει μόνο την αντικατάσταση των άμεσων ζημιών, ιδίως με την αντικατάσταση των χαμένων κερδών ή άλλη έμμεση ζημία. Περαιτέρω αξιώσεις του αγοραστή – ειδικά κατά την παράδοση εξαιρούνται. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγή και είναι σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκούν τα αποθέματα. Εξαιρούνται σφάλματα και παραλείψεις.

3.

Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη το συντομότερο τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί στη μεταφορική εταιρεία, και έχει μείνει στην αποθήκη. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η Yukatel GmbH έχει αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς. Καταγγελίες λόγω ζημία κατά τη μεταφορά, ο πελάτης αμέσως κατά τη μεταφορική εταιρεία μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα να διαφωνήσω. Στην περίπτωση των μεταφορών από τον πελάτη να το Yukatel GmbH, ο πελάτης επιβαρύνεται με όλα κινδύνων, ιδίως του κινδύνου της μεταφοράς, έως ότου Φθάνουν τα αγαθά στο Yukatel GmbH στο Offenbach am Main.

4.

Τα τιμολόγια από το Yukatel GmbH είναι άμεσα απαιτητό, χωρίς καμία έκπτωση. Από το 30. Την ημέρα μετά την ημερομηνία του τιμολογίου, το Yukatel GmbH δικαιούται να απαιτήσει τόκους υπερημερίας με το νόμιμο ύψος πάνω από το εκάστοτε βασικό επιτόκιο, εκτός αν το Yukatel GmbH αποδεικνύει υψηλότερο επιτόκιο για τόκο υπερημερίας ή ο αγοραστής χαμηλότερο φορτίο στο Yukatel GmbH, χωρίς την ανάγκη για προηγούμενη προειδοποίηση. Οι επιταγές θα γίνονται δεκτές μόνο για το λογαριασμό πληρωμής. Τυχόν τέλη, βαρύνουν τον πελάτη. Ένα σύνολο είναι μόνο με την αδιαμφισβήτητη ή δικαστικώς νόμιμα εγκατεστημένος αξιώσεις. Το δικαίωμα της διατήρησης του πελάτη μπορεί μόνο να επιβεβαιώσει, στο βαθμό που βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

5.

Καταγγελίες σχετικά με την παράδοση, ελαττώματα, λάθος παραδόσεις και αποκλίσεις στην ποσότητα, στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθούν από τη λογική επιθεώρησης για να κάνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή των εμπορευμάτων γραπτώς. Σε περίπτωση δικαιολογημένων παραπόνων, η Yukatel GmbH ελλείψεις για να παραδώσει την καλύτερη απόσταση σε σχέση με την Υπόλοιπη το θέμα του αποκλεισμού της επιλογής σας από τα προϊόντα, να τα πάρετε πίσω ή να δώσει στον αγοραστή μια έκπτωση. Η δεύτερη αντικατάσταση είναι ελαττωματικό, στην περίπτωση της ανταλλαγής, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή μείωση του αγοραστή. Η εγγύηση ισχύει για ελαττώματα στην περίπτωση των συσκευών είναι περιορισμένη για την επισκευή. Σε περίπτωση μετατροπής, η ανάκληση της πράξης πραγματοποιείται με την τιμή αποζημίωσης, ή ο κατασκευαστής/αγορά προκαθορισμένο χρόνο την αξία της συσκευής. Ο πελάτης ασκεί, σύμφωνα με το τμήμα 3 της πώλησης εξ αποστάσεως νόμος παραχώρησε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να έχουμε κατά περίπτωση, ώστε μέχρι το ποσό των 40 ευρώ, το κόστος της επιστροφής, εκτός αν τα αγαθά αντιστοιχούν στα προϊόντα που Παρήγγειλε. Το λογισμικό είναι που εξαιρούνται από την ανταλλαγή!! Του Yukatel GmbH παράδοση των προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την Yukatel GmbH. Τα αγαθά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία και πλήρης (complete, άθικτη την αρχική τους συσκευασία, τα αξεσουάρ, εγχειρίδιο χρήστη, το πλήρες υλικό συσκευασίας, κ. λπ.). Επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι λιγότερο από το 10 % (τουλάχιστον 15 ευρώ) για την επεξεργασία και αποθήκευση χειρισμός του κόστους θα πιστωθεί. Ειδικές δράσεις, ειδικές παραγγελίες και επί παραγγελία προϊόντα εξαιρούνται από τη δυνατότητα της επιστροφής.

6.
Η αγορά εξακολουθεί να ισχύει η αποζημίωση των Yukatel GmbH βάσει της σύμβασης αξιώσεις στην ιδιοκτησία του Yukatel GmbH. Η διατήρηση του τίτλου δεν ισχύει επίσης για όλες τις αξιώσεις, τις οποίες αποκτά η Yukatel GmbH έναντι του αγοραστή σε σχέση με την αγορά του αντικειμένου, π. χ. λόγω επισκευών ή αργότερα και άλλες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της παρακράτησης της κυριότητας, ο αγοραστής από την κατοχή σύμβασης και δικαιούται να την προβλεπόμενη χρήση του αντικειμένου της αγοράς, αρκεί να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει της παρακράτησης της κυριότητας και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύνδεση των επιχειρήσεων κατά τρόπο έγκαιρο.

7.
Το Yukatel εγγεγραμμένους χρήστες, θα λάβετε εκτός από τον αριθμό των πελατών σας, τα στοιχεία Σύνδεσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα online στο Yukatel παραγγελίες. Τα στοιχεία Σύνδεσης είναι προσεκτικά κάτω από την κλειδαριά και το κλειδί σε τρίτους για τυχόν ζημίες που προκύπτουν φέρουν την ευθύνη για την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Σύνδεσης δεδομένων του εκάστοτε χρήστη.

8.

Το Yukatel GmbH δικαιούται να εισπράξει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, το κατάστημα, και τη διαδικασία.

9.

Η αναποτελεσματικότητα των επιμέρους διατάξεις των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Στη θέση της η άκυρη διάταξη με μια νέα διάταξη που έρχεται πλησιέστερα προς την οικονομική επίπτωση από τη μη έγκυρη διάταξη όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο τόπος εκπλήρωσης και δωσιδικία για τις συμβάσεις που έκλεισαν υπό ένταξη των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων, Offenbach am Main, εφόσον ο αντισυκβαλλόκενος είναι έμπορος.

elGreek